Çalıştay Konuları

 • TARİHİ KAYNAKLARDA KÖROĞLU
 • TÜRKİYE’DE KÖROĞLU KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
 • TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNDE YAPILMIŞ KÖROĞLU KONULU TEZLER
 • KÖROĞLU ANLATLAMALARININ SANAT ALANINDAKİ YANSIMALARI
 • KÖROĞLU ANLATMALARININ ERMENİ VARYANTLARI ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR
 • DOĞU TÜRKİSTAN’DA (ÇİN) KÖROĞLU ÇALIŞMALARI
 • KAZAKİSTAN’DA KÖROĞLU ÇALIŞMALARI
 • KIRGIZİSTAN’DA KÖROĞLU ÇALIŞMALARI
 • ÖZBEKİSTAN’DA KÖROĞLU ÇALIŞMALARI
 • TÜRKMENİSTAN’DA KÖROĞLU ÇALIŞMALARI
 • AZERBAYCAN’DA KÖROĞLU ÇALIŞMALARI
 • İRAN’DA KÖROĞLU ÇALIŞMALARI
 • RUSYA’DA KÖROĞLU ÇALIŞMALARI
 • GÜRCİSTAN’DA KÖROĞLU ÇALIŞMALARI
 • KIRIM’DA KÖROĞLU ÇALIŞMALARI
 • BALKANLAR’DA (MAKEDONYA, BULGARİSTAN, GAGAUZ) KÖROĞLU ÇALIŞMALARI