BOLU’DAN TÜRK DÜNYASINA KÖROĞLU ÇALIŞMALARININ DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI

ULUSLARARASI ÇALIŞTAYI HAKKINDA

Türk boyları arasında en geniş yayılma sahasına sahip destanlardan biri olan Köroğlu aynı zamanda tarihsel ve mitolojik yönleriyle tanınan bir halk ozanı ve halk kahramanıdır. Köroğlu Destanı Türkiye Türkleri, Azeriler, Kazaklar, Türkmenler, Özbekler, Uygurlar tarafından bilinmekte ve anlatılmakta, Türk dünyasının yanı sıra onlara komşu milletlerde; İran, Mısır, Kafkasya, Suriye ve Balkanlarda yaşatılmaktadır. Hatta öyle ki Türkçenin yanında Ermenice, Gürcüce, Kürtçe, Abazaca, Arapça, Tacikçe Afganca anlatıldığı kollar da bulunmaktadır. Bu anlatmalarda, Köroğlu’nun hayatı, kişiliği, ailesi, mücadeleleri gibi hususlarda zaman, yer, anlatıcı ve dinleyici unsurlarına bağlı olarak farklı bilgiler yer almaktadır. Türkiye söz konusu olduğunda, burada anlatılan kollarda Köroğlu’nun babasının gözlerini kör eden kişi olarak bilinen Bolu Beyi’nden dolayı Bolu ve civarı ön plana çıkmıştır. Prof. Dr. Faruk Sümer tarafından tespit edilen tarihi kayıtlar da Köroğlu’nun Anadolu’da Bolu ile birlikte anılmasını güçlendiren bir başka etken olmuştur.


Ülkemizde 19. Yüzyıl sonu, 20. Yüzyıl başlarında özellikle halka yönelik olarak başlayan yayınları 1931 yılından itibaren daha ciddi çalışmalar izlememiş, Köroğlu’nun farklı yönleri üzerinde duran değişik görüşlerin değerlendirildiği ilk seminer de 1982 yılında Bolu’da düzenlenmiştir. Köroğlu konusunu ele alan ilk uluslararası Sempozyum da yine şehrimizde, Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilmiş, bugüne kadar 2013’ten itibaren Marka Şehir Bolu ve Köroğlu Festivalleri çerçevesinde Bolu Belediyesi ile iş birliği halinde olmak üzere sadece 1’i ulusal, 5’i uluslararası 6 sempozyum ve yapacağımız ile birlikte 2 uluslararası çalıştay tertip edilmiştir. Üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenen bu bilimsel toplantılar sonunda biri baskıda olan 6 bildiri, 2 bildiri özetleri kitabı çıkmış, sayıları yüzlerle ifade edilen bu bildiriler ile Köroğlu çalışmalarına katkı sağlanmıştır. Konu makale, kitap, yüksek lisans ve doktora tezlerinde de ele alınarak gerek metin yayını gerekse inceleme çalışmaları ile ülkemizde ciddi bir yayın birikimi oluşturulmuştur. Aynı şekilde Köroğlu’nun anlatıldığı, yaşadığı ve yaşatıldığı tüm coğrafyalarda Köroğlu’nu ele alan çalışmalar esas itibariyle iki ana versiyon üzerinden, özellikle son yıllarda artarak yapılmaya devam etmektedir.


Geçen yıl gerçekleştirilen VI. Uluslararası Köroğlu Sempozyumunun Değerlendirme Oturumu sonunda ortaya çıkan görüşler doğrultusunda, bu yıl Abant İzzet Baysal Üniversitesi ev sahipliğinde, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Bolu Belediyesi ve Bolu Valiliği işbirliği ile 15-16 Eylül 2017 tarihleri arasında Bolu’da düzenlenecek uluslararası bir çalıştay ile Köroğlu çalışmalarının dünden bugüne bir değerlendirmesinin yapılması ve bundan sonra yapılacak Köroğlu çalışmaları için bir yol haritası oluşturulması planlanmıştır. Köroğlu geleneğinin yaşatıldığı tüm coğrafyaların temsil edileceği Çalıştayda, bu coğrafyalarda yapılan bilimsel çalışmaların en doğudan en batıya doğru hem Türkiye’den hem de söz konusu coğrafyalardan gelecek bilim insanları tarafından tahlili ve tenkidi bir bakış açısı ile değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çalıştayda 16 konu başlığı 12 oturumda tartışılacak, Değerlendirme oturumundan sonra Çalıştay sonuç bildirgesi okunacaktır. Dileğimiz 11 ülkeden 41 bilim insanının katılacağı bu Çalıştayın Köroğlu çalışmaları için bir kaynak teşkil etmesi ve yol gösterici olmasıdır.


,

Saygılarımızla
Çalıştay Düzenleme Kurulu Adına
Yrd. Doç. Dr. Azize AKTAŞ YASA