5.Uluslararası Köroğlu Çalıştayı, 15-16 Eylül’de - bamer.ibu.edu.tr