Saygıdeğer Hocalarımız ve Değerli Çalıştay Katılımcıları,

Bolu Valiliği, Bolu Belediye Başkanlığı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAMER), Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü iş birliği ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu logo desteği ile düzenlenen “Bolu’dan Türk Dünyasına Köroğlu Çalışmalarının Dünü, Bugünü ve Yarını Uluslararası Çalıştayı”, 15-16 Eylül 2017 tarihlerinde Bolu’da gerçekleştirilmiş, başarı ile sona ermiştir. Katılımınız ve değerli katkılarınız sizlere çok teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarda da sizlerle birlikte olmayı dileriz.

Çalışayın bildiriler kitabı bu yıl içinde basılacak ve ilim aleminin istifadesine sunulacaktır. Daha önceki duyurularda da ilan edildiği gibi bildirileri son gönderme tarihi 17 Ekim 2017’dir. Bildiri metinleri anılan tarihe kadar çalıştayın iletişim adresi olan koroglucalistayi@ibu.edu.tr gönderilmelidir. Ayrıntılı bildiri yazım kuralları en kısa zamanda tarafınıza iletilecektir. Değerli katkılarınız için tekrar teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.

Bolu'dan Türk Dünyasına
Köroğlu Çalışmalarının Dünü, Bugünü, Yarını Uluslararası Çalıştayı

Çalıştay Konuları
  • TARİHİ KAYNAKLARDA KÖROĞLU
  • TÜRKİYE’DE KÖROĞLU KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
  • TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNDE YAPILMIŞ KÖROĞLU KONULU TEZLER
  • KÖROĞLU ANLATLAMALARININ SANAT ALANINDAKİ YANSIMALARI
Katılımcı Listesi

Doç. Dr. Adem ÖGER
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi/ TÜRKİYE

Ali BARAZANDEH TÜRK
Araştırmacı/ İRAN

Prof. Dr. Ali DUYMAZ
Balıkesir Üniversitesi/ TÜRKİYE

Düzenleyen Kurumlar

Destekleyen Kurumlar